Target group selection of doctoral and post-doctoral researchers for ATRiUM Project

By | 21 octombrie 2019

Universitatea din Bucuresti, în calitate de partener în cadrul proiectului Educație antreprenorială și consiliere profesională pentru doctoranzi și cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaștere din domeniul stiințelor socio-umaniste către piața muncii (ATRiUM)” – (cod proiect 123343)  vă face cunoscut faptul că se lansează apelul pentru selecția grupului țintă în cadrul acestui proiect.

Prezentul proiect se adresează astfel unui grup țintă format din cercetători doctorali sau postdoctorali cu teme de cercetare relevante în urmatoarele domenii prioritare și de specializare inteligentă: Bioeconomia (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Sociologie, Istorie, Studii Culturale), Tehnologia Informației si a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Drept, Stiințe ale Comunicării, Stiințe politice, Relații Internaționale și Studii Europene) Energie, Mediu și Schimbări climatice (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Drept) eco-nano-tehnologii și materiale avansate (prin domeniul de studii universitare de doctorat Arte Vizuale) Sănătate (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Psihologie, Stiințe ale Educației, Teatru și Artele spectacolului) și Patrimoniu și Identitate Culturală (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Arte, Muzică, Teatru, Filologie, Filosofie).

Prezentul proiect se adresează astfel unui grup țintă format din cercetători doctorali sau postdoctorali cu teme de cercetare relevante în urmatoarele domenii prioritare și de specializare inteligentă: Bioeconomia (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Sociologie, Istorie, Studii Culturale), Tehnologia Informației si a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Drept, Stiințe ale Comunicării, Stiințe politice, Relații Internaționale și Studii Europene) Energie, Mediu și Schimbări climatice (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Drept) eco-nano-tehnologii și materiale avansate (prin domeniul de studii universitare de doctorat Arte Vizuale) Sănătate (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Psihologie, Stiințe ale Educației, Teatru și Artele spectacolului) și Patrimoniu și Identitate Culturală (prin următoarele domenii de studii universitare de doctorat: Arte, Muzică, Teatru, Filologie, Filosofie).

Grupul ținta al proiectului este format din 66 de doctoranzi si 30 de cercetatori post-doctorali din cadrul instituțiilor partenere (UVT, UBB, UB), fiind un grup ținta mai mare decât cel minim prevazut, cu un procent de peste 10%.

  • Solicitant – 34 doctoranzi si 16 cercetatori post-doctorat
  • Partener 3 – 15 doctoranzi si 6 cercetatori post-doctorat
  • Partener  4 – 17 doctoranzi si 8 cercetatori post-doctorat

Pentru a fi eligibilepersoanele din grupul țintă formate din doctoranzi și cercetători postdoctorat trebuie să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții:

  • Au domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (V, NV, NE, SE, SE-Muntenia, SV si Centru).
  • Sunt înmatriculați ca doctoranzi în ultimii doi ani de studii doctorale (la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect) sau sunt postdoctoranzi, la instituțiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect.
  • Pe parcursul perioadei de participare la activitățile proiectului trebuie trebuie să facă dovada participării la un program de învățare antreprenorială cu componentă practică si la un program de consiliere profesională (cel puțin pentru atingerea valorii minime a indicatorului 4S116).

Pentru evitarea dublei finanțări, sprijinul oferit in cadrul proiectelor nu se va putea acorda persoanelor care au participat deja la programe de îmbunătățirea competentelor antreprenoriale sau persoanelor care au fost grup țintă in proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe antreprenoriale.

Doctoranzii trebuie să prezinte un document justificativ pentru înmatricularea la studii universitare de doctorat pentru unul dintre domeniile prioritare ale domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale de  competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific şi comercial, prevăzute în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020, care sunt înmatriculați in ultimii doi ani terminali ai programului de studii doctorale (În cazul în care doctoranzii beneficiază de prelungire a studiilor de doctorat, cu 1 – 2 ani, conform legii, ultimii doi ani de studii pentru care se poate furniza în proiect sprijinul pentru studenți doctoranzi se modifică corespunzător).

Cercetătorii postdoctorat selectați ca grup țintă trebuie să dețină titlul științific de doctor, obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral. La data selecției ca grup țintă, cercetătorii care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare.

Pentru mai multe informatii vă rugăm să consultaţi documentele de mai jos.

  1. Beneficiile directe și obligațiile grupului țintă selectat în cadrul proiectului
  2. Metodologie si anexe – DRD
  3. Metodologie si anexe – CPD