Call for candidates for the Post-Doctoral Program in the field of socio-human sciences at the Interdisciplinary School of Doctoral Studies, Second Call

By | 3 octombrie 2019

Deadline: October 10th ,2019

(See Romanian version bellow/ Consultati versiunea in limba romana mai jos)

The Interdisciplinary School of Doctoral Studies at the University of Bucharest (ISDS-UB) receives applications for its first annual postdoctoral research program.

The program includes 17 posts of postdoctoral researchers over a period of 18 months, which will benefit from mentoring by the teachers and researchers from ISDS-UB as well as access to the institutional research resources of the University of Bucharest.

The call is open to doctoral graduates who have obtained their title from September 1st, 2014 to date (the date of the Minister’s Order is taken into account).

The application file will include the following documents in electronic format, in Romanian or English:

  1. A curriculum Vitae
  2. A list of publications
  3. A copy (scanned) of the identity card
  4. A copy (scanned)of the doctor’s degree
  5. A title and brief presentation of the proposed research theme in a socio-human field (max 150 words) plus the description of anticipated research results (publications, conferences, etc.).

The interested candidates are kindly requested to send the materials in electronic format by Thursday, 10th  October, 2019 at 14:00, at the following address: isds@unibuc.ro.

The list of accepted applications will be published on Monday, 14th  October, 2019.


Apel pentru candidaturi la Programul de studii postdoctorale în domenii socio-umane al Școlii Doctorale de Studii Interdisciplinare  a Universității din București (ISDS-UB)

Deadline: 10 octombrie 2019, 14:00

Școala Doctorală de Studii Interdisciplinare a Universității din București (ISDS-UB) primește candidaturi pentru primul său program anual de cercetări postdoctorale.

Programul include 17 poziții de cercetători postdoctorali pe o perioadă de 18 luni, ce vor beneficia de mentoratul profesorilor și cercetătorilor din ISDS-UB precum și de accesul la resursele instituționale de cercetare ale Universității din București.

Apelul este deschis absolvenților de doctorat ce au obținut titlul de doctor din 1 septembrie 2014 până în prezent (data emiterii Ordinului de Ministru).

Dosarul de candidatură va include următoarele documente în format electronic, în limba română sau engleză:

  1. Curriculum Vitae
  2. Lista de publicații
  3. Copie (scanată) după cartea de identitate
  4. Copie (scanată) după diploma de doctor
  5. Titlul și prezentarea succintă a temei de cercetare propuse, într-un domeniu socio-uman (max. 150 de cuvinte) la care se adaugă descrierea rezultatelor de cercetare anticipate (publicații, prezentări la conferințe etc).

Candidații interesați sunt rugați să trimită materialele în format electronic până joi, 10 octombrie, ora 14:00, la adresa de mail: isds@unibuc.ro

Rezultatele vor fi afisate luni, 14 octombrie 2019.